ประวัติบริษัท

บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค ประเทศไทย จำกัด ผู้ผลิต จำหน่าย สีจราจร ป้ายจราจร และอุปกรณ์จราจรทุกประเภทโดยบริษัทฯ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี2535 และเป็นผู้ผลิตสีจราจรรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่น ของกลุ่มผู้นำบริษัทฯ ในการมุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการจราจรเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ภายใต้ในแนวความคิด ถนนปลอดภัย ชีวิตปลอดภัย " SAVE ROAD SAFE LIVES " จึงทำให้บริษัทมุ่งคิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมทาง ความปลอดภัยทางการจราจรอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านความปลอดภัยทางจราจรได้อย่างครบวงจร ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ ผนวกกับการบริการอย่างมืออาชีพในการให้คำแนะนำ ปรึกษา รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์จราจรต่างๆ ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลงานมากมายอันเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานราชการ และเอกชนทั้งใน และนอกประเทศ

TOP