CLEANOZONE TRAFFIC - ‘SAFE ROAD SAVE LIVES’

ผู้ผลิต และจำหน่าย อุปกรณ์ความปลอดภัยทางการจราจรทุกประเภท โดยเป็นระยะเวลากว่า 25 ปีที่บริษัทได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค ที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมทางด้านการจราจรอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวความคิด “ถนนปลอดภัย ชีวิตปลอดภัย” เพื่อสร้างเส้นทางสัญจรที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

VIEW ALL -

Certificates

Nac-Certificate
SGS-Certificate
3M-Authorized

Cleanozone Traffic's Portfolio

Certificates

ตรามอก. สีโคลด์พลาสติก บริษัท คลีนโนลซอล
ตรามอก. สีจราจร บริษัท คลีนโนลซอล
ตรามอก. สีเทอร์โมพลาสติก บริษัท คลีนโนลซอล
TOP